Persondatabehandling

Kontakt os

 

Telefon: +45 70 10 48 06

E-mail: info@kvik-flyt.dk

 

KVIK-FLYT, Aabenraa:
Egevej 20-22,
6200 Aabenraa

KVIK-FLYT, Vejen:
Håndværkervej 5,
6600 Vejen

Persondatabehandling

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Thomas Mikkelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

KVIK-FLYT A/S
Egevej 22,
6200 Aabenraa

CVR-nr.: 30583221

Telefon: 70 10 48 06

E-mail: info@kvik-flyt.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du handler hos os, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: De personoplysninger, vi modtager, er uundværlige, når vi skal faktura dig. Derfor skal vi vide navn, adresse og have noget kontaktinformation på dig som kunde til fakturering.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Identifikationsdata fra dig som kunde: Her er typisk tale om: Adresse, navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondatareglerne.

 • Behandlingen af data i KVIK-FLYT-regi behandles lovligt og sagligt. Vi gemmer ingen unødvendig information om dig som kunde, og al unødig information bliver slettet. De fleste af vores kundeoplysninger findes på de fakturaer, vi gemmer i vores regnskab, som jævnfør Regnskabsloven skal gemmes i minimum 5 år.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Persondata stammer fra ordren, vi får fra dig som kunde angående en flytning. Denne ordre bliver gerne beskrevet og/eller bekræftet over mail.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevans. Vi skal jævnfør Regnskabsloven gemme fakturaer, som indeholder persondataoplysninger, i minimum 5 år.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Potentiel ansættelse
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: De personoplysninger der er oplyst i ansøgningen samt eventuel vedlagt CV.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondatareglerne.

 • Vi har modtaget din ansøgning, og for at kunne vurdere om du en potentiel kandidat, bliver vi nødt til at læse og behandle din ansøgning.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • CV samt ansøgning.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt relevans. Hvis du er en af kandidaterne, vi ikke har valgt at gå videre med, vil du høre fra os, og vi vil straks derefter slette dine data.

Dette gælder dog ikke ved uopfordrede ansøgninger, som vil blive behandlet i overensstemmelse med persondatareglerne.

Dine rettigheder

Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få slettet urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 2. version af KVIK-FLYT A/S persondatapolitik skrevet 17.11.2021

Persondatabehandling

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Thomas Mikkelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

KVIK-FLYT A/S
Egevej 22,
6200 Aabenraa

CVR-nr.: 30583221

Telefon: 70 10 48 06

E-mail: info@kvik-flyt.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du handler hos os, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: De personoplysninger, vi modtager, er uundværlige, når vi skal faktura dig. Derfor skal vi vide navn, adresse og have noget kontaktinformation på dig som kunde til fakturering.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Identifikationsdata fra dig som kunde: Her er typisk tale om: Adresse, navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondatareglerne.

 • Behandlingen af data i KVIK-FLYT-regi behandles lovligt og sagligt. Vi gemmer ingen unødvendig information om dig som kunde, og al unødig information bliver slettet. De fleste af vores kundeoplysninger findes på de fakturaer, vi gemmer i vores regnskab, som jævnfør Regnskabsloven skal gemmes i minimum 5 år.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Persondata stammer fra ordren, vi får fra dig som kunde angående en flytning. Denne ordre bliver gerne beskrevet og/eller bekræftet over mail.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på relevans. Vi skal jævnfør Regnskabsloven gemme fakturaer, som indeholder persondataoplysninger, i minimum 5 år.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Potentiel ansættelse
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: De personoplysninger der er oplyst i ansøgningen samt eventuel vedlagt CV.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondatareglerne.

 • Vi har modtaget din ansøgning, og for at kunne vurdere om du en potentiel kandidat, bliver vi nødt til at læse og behandle din ansøgning.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • CV samt ansøgning.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt relevans. Hvis du er en af kandidaterne, vi ikke har valgt at gå videre med, vil du høre fra os, og vi vil straks derefter slette dine data.

Dette gælder dog ikke ved uopfordrede ansøgninger, som vil blive behandlet i overensstemmelse med persondatareglerne.

Dine rettigheder

Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få slettet urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 2. version af KVIK-FLYT A/S persondatapolitik skrevet 17.11.2021